Sản xuất, phân phối dược phẩm

Chuyên sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa trị ung thư, covid.... nâng cao sức đề khàng cho mọi người. 

 


Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup