Freetalk English Teambuilding

Với tinh thần Serving first thì hoạt động Team building của Freetalk English diễn ra thường xuyên và không thể thiếu. 

Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup