Sản xuất, phân phối dược phẩm
Chuyên sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa trị ung thư, covid.... nâng cao sức đề khàng cho mọi ...
Đào tạo tiếng Anh trực tuyến
Đào tạo tiếng Anh trực tuyến là xu thế chung của toàn thế giới. Fungroup đã đầu tư mạnh mẽ vào mảng giáo dục này từ ...
Dịch vụ Sales, Marketing thuê ngoài
Giải pháp giúp các doanh nghiệp xây dựng phòng marketing và sales bên ngoài. Các doanh nghiệp chỉ phải tập trung lo ...
Dịch vụ săn người tài
Dịch vụ giúp doanh nghiệp tìm ra những “nhân tài” và những Headhunter là người thực hiện nhiệm vụ đi “săn” ...
Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup